emblem

КП "Муніципальна служба правопорядку"

Покровської міської ради Донецької області

Меню

emblem

КП "Муніципальна служба правопорядку"

Покровської міської ради Донецької області

Повноваження

Комунальне підприємство «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької області, створене та діє на підставі Статуту підприємства, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону діяльність», «Про благоустрій населених пунктів» та іншого чинного законодавства України. КП "Муніципальна служба правопорядку" належить до комунальної власності територіальної громади міста Покровськ. Власником КП "Муніципальна служба правопорядку"є Покровська міська рада. Органом уповноваженим управляти  КП "Муніципальна служба правопорядку"є Виконавчий комітет Покровської міської ради. У своїй діяльності Муніципальна служба керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охоронну діяльність", "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи", "Про захист прав споживачів", Кодексом України про адміністративні правопорушення, Цивільним та Господарським кодексами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Правилами благоустрою території міста Покровська Донецької області, Статутом територіальної громади міста Покровська Донецької області, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Статутом та іншими нормативними актами, та діє на підставі ліцензії або інших дозвільних документів передбачених чинним законодавством. Муніципальна служба є уповноваженим представником Засновника в сфері дотримання та виконання вимог законодавства про благоустрій населених пунктів, про відходи, захисту прав споживачів, громадського порядку та охоронної діяльності.

Метою діяльності Муніципальної служби є:
- захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;
- забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна фізичних осіб;
- розвитку та вдосконалення сфери надання послуг з охорони власності та громадян;
- забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади попередження та запобігання правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.


Основними завданнями Муніципальної служби є:
- забезпечення цілісності об’єктів комунальної власності (будівель, споруд, територій, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого майна, матеріальних цінностей тощо);
- підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;
- попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;
- інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;
- сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;
- зменшення кількості крадіжок, грабежів, розбійних нападів, хуліганських вчинків тощо;
- зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті;
- здійснення спільно з виконавчими органами Покровської міської ради і іншими суб’єктами комунальної власності забезпечення благоустрою населених пунктів;
- надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;
- участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин;
- надання допомоги поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням;
- виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території міста;
− забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста, формування у мешканців міста активної громадської позиції щодо збереження довкілля, об’єктів та елементів благоустрою, забезпечення чіткого виконання суб’єктами господарювання та громадянами обов’язків в сфері благоустрою;
− захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування; 
− забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб;
- запобігання проявам корупції;
- здійснення економічної та внутрішньої безпеки згідно наданих повноважень міською радою або виконавчим комітетом, які не суперечать законодавству України;
-здійснення іншої діяльності не забороненої законом.


В сфері здійснення охоронної діяльності Муніципальна служба має наступні повноваження:
- придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку спеціальні засоби, перелік яких визначається постановою Кабінету Міністрів України;
- використовувати радіозв’язок за наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах;
- використовувати транспорт реагування:
- вимагати від громадян, службових та посадових осіб підприємства, установи, організації незалежно від форм власності припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку;
- вимагати від службових осіб об'єктів охорони та інших осіб дотримання пропускного та внутрішньо об’єктового режимів;
- не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об'єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов'язковим негайним повідомленням про це територіальний орган поліції;
- застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та використовувати службових собак відповідно до Закону;
- під час здійснення пропускного режиму на об'єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в'їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об'єкти охорони (з об'єктів охорони);
- проводити відкриту відео та фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям;

В сфері запобігання адміністративним правопорушенням виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню КП "Муніципальна служба правопорядку"має наступні повноваження:
 
- складати акти фіксації виявлених правопорушень та адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення на громадян та службових, посадових осіб суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності в межах компетенції та порядку передбачених чинним законодавством у сфері благоустрою, тощо;
- направляти протоколи про адміністративне правопорушення на розгляд органам (посадовим особам), уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до положень Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- направляти повідомлення громадянам, посадовим та службовим особам суб’єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності для надання усних або письмових пояснень та проводити опитування зазначених осіб у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою;
- здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомку, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів;
- залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції КП "Муніципальна служба правопорядку";
- подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів міста; 
- брати участь у межах своєї компетенції, у роботі комісій, утворених міською радою, виконкомом, міським головою, виконавчими органами міської ради; 
- надавати інформацію органам державного контролю відповідно до чинного законодавства;
- одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, службових та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Підприємство  завдань;
- брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міським головою, міською радою та її виконавчими органами у встановленому порядку; 
- передавати до державних контролюючих та правоохоронних органів інформацію та матеріали, що свідчать про порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, охорони довкілля, захисту прав споживачів;
- приймати участь та безпосередньо розглядати звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції  КП "Муніципальна служба правопорядку";